Jazzbilder
- STARTSIDA -

Föreningen Klassisk Jazz
firar 40 år på Viking Line
2011-10-20/21

Foto: Sune Andersson   
Muntlig presentation överflödig...