Jazzbilder
- STARTSIDA -

Föreningen Klassisk Jazz
firar 40 år på Viking Line
2011-10-20/21

Foto: Sune Andersson   
Storbandsjazz?
Paraden har spelat från våning 7 till 9.