Whispering Band
Storbandsjazz
det svänger om

Aktiva från 1933

   jazzbilder.se
   www.jazzbilder.se
   sune@jazzbilder.se
   0708-22 77 10
Foto: Sune Andersson 6306

Coco Green - Örebro | Restaurang Drottninggatan 40 | 2018-05-22